องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว : อำเภอบางขัน : จังหวัดนครศรีธรรมราช WWW.BANLAMNOW.GO.TH


 


โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2554 (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)


อบต.บ้านลำนาว จัดโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2554 (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ณ วัดลำนาว หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช